Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

Μυτιλήνη (Mytilenepress) : Τροία μια Σημιτική-Φοινικική αποικία. ΜΕΡΟΣ Ε. Μια ιστορική έρευνα του Δημήτρη Σκουρτέλη.

 

Ο Μαλάλας κατατάσσει τους Τρώες στους Χαμίτες, μαζί με τους περισσότερους λαούς που αναφέρονται σαν σύμμαχοί τους, παραθέτοντας έναν όμοιο κατάλογο εθνών με αυτόν που μόλις δώσαμε. Ο Χαναάν, γιος του Χαμ, λέει, πήρε βίαια τους κλήρους του Σημ. «…ούτω πάσα η γη της επαγγελίας του Χαναάν προσηγόρευται» 

Αν και δεν συμφωνούμε όλα όσα έχει γράψει ο Δημήτρης Σκουρτέλης, εν τούτοις οι έρευνες του σχετικά με την ξενόφερτη Ολύμπια Θρησκεία είναι πολύ αξιόλογες.

Μυτιλήνη (Mytilenepress) : Τροία μια Σημιτική-Φοινικική αποικία. ΜΕΡΟΣ Α. Μια ιστορική έρευνα του Δημήτρη Σκουρτέλη.

Αυτά δεν αντιφάσκουν με τις αρχαίες Ελληνικές πηγές.  

1)      Κάρες

Οι Κάρες, σύμμαχοι της Τροίας, ταυτίζονταν σχεδόν με τους Φοίνικες, σύμφωνα με τον Αθήναιο. («αν βέβαια η Καρία δεν λέγονταν Φοινίκη») και είχαν κάποτε κυριαρχήσει από κοινού με αυτούς στο Αιγαίο, όπως λέει ο Θουκυδί

2)      Λυδοί

Η Παλαιά Διαθήκη υμνεί τους Λυδούς, λαό σύμμαχο της Τροίας, ως σύμμαχους και των Εβραίων. Επίσης, ένας χρησμός του Απόλλωνα τους θεωρεί, θρησκευτικά –τουλάχιστο- συγγενείς των Εβραίων:«Απόκρημνος και τραχύς είναι ο δρόμος των μακαρίων /…/ που πρώτοι έκαναν βαθιά πράξη από τους ανθρώπους, αυτοί που πίνουν το ωραίο νερό της γης του Νείλου, πολλούς δρόμους μακαρίων πέρασαν και οι Φοίνικες, οι Ασσύριοι, οι Λυ­δοί, και το γένος των Εβραίων»                  

3)      Λύκιοι και Σόλυμοι

Το ότι οι Μικρασιάτες Σόλυμοι είχαν σχέση με το Σαλήμ της Γης Χαναάν ή και την Ιε­ρουσαλήμ, είναι αυτονόητο. Υπήχε και ομώνυμη πόλη στην Ασσυρία, που χτίστηκε με την μετοικεσία των Εβραίων εκεί. «Σόλυμα πόλις φασί Ασσυρίων, κτισθείσα μετά την άλωσιν του εν Ιεροσολύμοις Ιερού». Οι Σόλυμοι λάτρευαν τον Κρόνο δηλαδή τον Βαάλ. Είχαν δική τους γλώσσα. Ονομάζονταν και Τζέλυμοι, ή Καβαλείς. Είδαμε πως η «Καβαλλία» ήταν χώρα που ανήκε στους απογόνους του Χαναάν. Ο Όμηρος και ο Πλούταρχος τους διαχωρίζουν από τους Λύκιους. Υπήρχε έχθρα μεταξύ τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν φυλετική συγγένεια. Το αντίθετο

Ο Στράβων ταυτίζει τους Σόλυμους με τους Λύκιους«Σόλυμοι», λέει, ήταν το παλιότερο όνομά τους. Συνεπώς οι Λύκιοι είχαν Μεσανατολική - Χαναναϊκή προέλευση.  Ο Ευστάθιος τους ταυτίζει επίσης με τους Λύκιους, και πιστεύει πως ήταν οι παλιότεροι Μινύες, απόγονοι του Μίνωα. Ας μην ξεχνάμε πως και ο Μίνωας ήταν μισός Φοίνικας, γιος της Ευρώπης. Συνεπώς οι Μινύες ήταν Μεσανατολίτες άποικοι που έφτασαν και στην Κυρίως Ελλάδα μέσω Κρήτης.

Ο Ευστάθιος, όπως και ο Παυσανίας τους θεωρεί Κρητικούς –μια που οι Λύκιοι ήταν οι Τερμίλλες, που ήρθαν στην Ασία από το νησί. Οι Λύκιοι, που ταυτίζονταν λοιπόν με τους Σόλυμους, ήταν σύμμαχοι της Τροίας. Τους παριστάνουν Έλληνες, Κρητικούς ή Αθηναίους, αλλά ο Ηρόδοτος ξεκαθαρίζει πως ήταν «βάρβαροι» που είχαν καταλάβει την Κρήτη και από εκεί εποίκισαν την Λυκία: «εκ Κρήτης τωρχαίον γεγόνασι, την γαρ Κρήτην είχον το παλαιόν πάσαν βάρβαροι».

4)      Αλιζώνες

Ο Στράβων ταυτίζει τους συμμάχους των Τρώων Αλιζώνες με τους Χάλυβες και αυτούς με τους Χαλδαίους.  Οι Χαλδαίοι της Μ. Ασίας ήταν συγγενείς με αυτούς της Μεσο­ποταμίας, το πιο εκπολιτισμένο παρακλάδι τους. Ο Αβραάμ ήταν Χαλδαίος. δηλαδή συγγενής των συμμάχων της Τροίας…  Φυσικά, οι Χάλυβες λάτρευαν τον Άρη, τον μεσα­νατολικό θεό, με το Συριηγενές άρμα, που ονόμαζαν Χαλδί, (από κει βγήκε φαίνεται το «Χαλδαίος» = ...Άριος!!!) τον προστ­άτη της Τροίας.

5) Κητιείς

Οι Κητιείς του Ομήρου, λαός της Μ. Ασίας, ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Τους αναφέρει στην «Οδύσσεια».Στα Εβραϊκά, το Κιττείμ (Κίτιον) σήμαινε αρχικά «Κύπρος» «...απ’ αυτό» (το νησί της Κύπρου, Κίτιον, Χέθη) «όλα τα νησιά και τα παράλια ονομάζονται ΄΄Χέθη΄΄» (Κιττείμ) «από τους Εβραίους..»  Συνεπώς, το όνομα «Κήτιοι» μπορεί να ανήκει σε πολλούς λαούς, και είναι σίγουρα Εβραϊκό. Εδώ, ο Όμηρος, ή μιλά Εβραίικα, (κάποιος έλεγε πως ήταν Σύριος) ή εννοεί πως οι Κητιείς ήταν... φαλαινοθήρες -πιάνανε κήτη, που και αυτά σχετίζονται με τις περιοχές Κιττείμ... Αν και όλοι οι παράλιοι ονομάζονταν έτσι από τους Εβραίους, αφού οι Κήτιοι κράτησαν το Εβραϊκό όνομα, έχουν σίγουρα και βαθύτερες σχέσεις με τους «Άγιους Τόπους». Ετούτοι οι Κητιείς, ζούσαν και στη Ρώμη πριν από τον Τρωικό πόλεμο, σύμφωνα με μια παραλλαγή, και βάζοντας αρχηγούς δυο εξόριστους προδότες Έλληνες, τον Ευρύπυλο (στην Ασία) και τον πατέρα του Τήλεφο (στο Λάτιο) , μετονομάστηκαν σε Λατίνοι.  (ούπς!) Οι Λατίνοι – Κητιείς Ρωμαίοι, καυχιόνταν πως ήταν Τρώες.

6) Αιθίοπες

Ακόμα και οι μαύροι Αιθίοπες του Μέμνονα, σύμμαχοι της Τροίας, αν και δεν φαίνονται για γνήσιοι Εβραίοι με την πρώτη, είναι μολοντούτο αγαπημένοι του Κυρίου«Μήπως δεν είσαστε για μένα ισάξιοι με τους Αιθίοπες, παιδιά του Ισραήλ; είπε ο Θεός.» Για τους Αιθίοπες μιλά και αλλού η Βίβλος, με τα καλύτερα λόγια…Ο Κύριος συμφωνεί απόλυτα με τους πιστούς των Ολύμπιων στο θέμα αυτό, μια που και αυτοί θεωρούσαν τους Αιθίοπες σαν τους ευσεβέστερους ανθρώπους, τους πρώτους που θυσίασαν στους θεούς.Υπήρχαν «Αιθίοπες» και στην Ινδία, πράγμα που εξηγεί τα παραπάνω…

7) Έλυμοι

Οι Έλυμοι του Τρώα Μέμνονα, ήρθαν ως ενίσχυση της Τροίας με εντολή των Ασσυρίων, από τα Σούσα του Ελάμ (ή Αιλάμ, Ελυμαΐς, Ελαμάτ, κλπ) της κατοπινής Περσίας. Υπήρχε και Εβραϊκή φυλή με το όνομα «υιοί Ελάμ», και ομώ­νυμοι Εβραίοι Μάντεις που αναφέρονται στις «Πράξεις των Αποστόλων».Ο αρχηγός των Έλυμων, ο Τρώας Μέμ­νων, θεωρούνταν θαυματουργός στο Ισραήλ, σύμφωνα με μαρτυρία Εβραίου Ιερέα.  Οι απόστολοι στην Πεντηκοστή μίλησαν επίσης τη γλώσσα των Ελαμιτών.[Βοήθειά μας!

8) Χετταίοι

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν πως υπήρχαν σχέσεις ανάμεσα στη Χιττιτική αυτοκρατορία και την Τροία. Είναι πιθανό πως αυτοί είναι οι «Ασσύριοι» που αναφέρονται από τους αρ­χαίους ιστορικούς ως σύμμαχοι της πόλης. Δεν μας πολυνοιάζει, αφού στην Παλαιά Διαθήκη οι «υιοί του Χετ» (οι Χετταίοι) δήλωσαν στον Αβραάμ: «βασιλεύς παρά Θεού συ ει εν ημίν». Βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα από την Τροία …

9) Ασσύριοι

Ας μείνουμε στους Ασσύριους ως σύμμαχους των Τρώων. Ο Ιωνάς τους μίλησε για μια επερχόμενη καταστροφή, «…και επίστευσαν οι άνδρες Νινευή τω Θεώ» [δηλαδή πίστεψαν στην προειδοποίησή του, μια που ήδη τον γνώριζαν ως Θεό. Έτσι μεταφράζεται και το αντίσ­τοιχο Εβραϊκό κείμενο] «και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδύσαντο σάκκους…» /…/ «…και ανεβόησαν προς τον Θεόν εκτενώς».[145] Η αφήγηση αποδείχνει πως οι Εβραίοι προφήτες ήταν σεβαστοί εκεί. Ταύτιση Ασσυρίων – Εβραίων κάνει και ο χρησμός του Απόλλωνα που αναφέραμε.

10) Θράκες

Τι να τολμήσει να πει κανείς για τους κοκκινομάλληδες και γαλαζομάτηδες Θράκες, πιστούς συμμάχους των Τρώων, λαό που γέννησε κοτζάμ Ορφέα. Μόνο που είχαν βασιλιά τον Ιουδαιοφοίνικα Φινεές, συγγενή του Κάδμου, είχαν και έναν... Ιουδαίο ποταμό, τον Έβρο...Τα δε νησιά τους, Θάσος και Σαμοθράκη, ήταν κέντρα  Φοινικικών λατρειών και Φοινικικές αποικίες. Οι βασιλιάδες της Θράκης άκουγαν μουσική ως εξής:«…όργανο που χρησιμοποιούν οι βασιλείς των Θρακών στα δείπνα τους….» «….είναι ο φοίνικας, για το οποίο ο Έφορος και ο Σκάμωνας …» «…λέει ότι επινοήθηκε από τους Φοίνικες και πήρε αυτό το όνομα…» Ο Ηρόδοτος επιβεβαιώνει πως οι βασιλείς των Θρακών δεν ήταν ομόφυλοι με τους υπηκόους τους: «...αντίθετα με τους άλλους πολίτες, σέβονται τον Ερμή πάνω από κάθε θεό, μόνο σε αυτόν ορκίζονται, και λένε πως κατάγονται από τον Ερμή.» Το ίδιο όνομα είχε και ο Φοίνικας ιδρυτής της Θήβας: «…ού κύριον» (όνομα) «μόνον ο Κάδμος, αλλά και Ερμού επίθετον, ού παράγωγον ο Καδμίλος…» Ερμιούθ ήταν το άλλο όνομα των Εβραίων. Ερμήδες (=Ναμπί)ονομάζονταν οι Μεσοποτάμιοι βασιλείς, οι Εβραίοι Προφήτες,  αλλά και οι... Απόστολοι στις Πράξεις...... Αρία Φυλή!

11) Μακεδόνες ή Καππαδόκες;

Αμφισβητούμενη περίπτωση είναι αυτή του Οθρυονέα από την Κάβησο. αβησσός ή Καβασσός ήταν μια πόλη της Καππαδοκίας. Άλλοι την τοποθετούν στη Θράκη, ή ανατολικό­τερα. Αναφέρεται και φυλή Οθρυονέων στην Μακεδονία. Αν τελικά ο Οθρυονεύς ήταν Λευκοσύρος (Καππαδόκης) ήταν φυλετικά συγγενής των Τρώων, μια που ο Σύροςήταν γενάρχης των Καππαδόκων και  αδελφός του Κίλικα, γενάρχη των Τρώων Κιλίκων. Πέρα από την συγγένεια, οι Καππαδόκες/Λευκοσύροι ήταν άλλος ένας αγαπημένος λαός του Κυρίου, φυσικά. Τον Οθρυονέα ξεκοίλιασε ο Ιδομενέας…

«Υιοί Χαναάν…» «…τα δε εξ αυτών γεννηθέντα έθνη» (παραλείπω όσα δεν συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο, γιατί ο κατάλογος είναι τεράστιος) «Αιθίοπες, Σαβίνοι,» (οι Ρωμαίοι από την γυναικεία πλευρά) «Φοίνικες, Κάρες, Μυσοί, Φρύγες, Βιθυνοί, Λύκιοι, Μαριανδυνοί Πάμφυλοι, Κίλικες, Κρήται» (Οι Τεύκροι) «αι δε χώραι αυτών…» (περιλαμβάνουν την) «….Κιλικίαν, Παμφυλίαν, Πισιδίαν, Μυσίαν, Λυκαονίαν, Φρυγίαν, Καβαλλίαν» (Σόλυμοι) «Λυκίαν, Λυδίαν, Καρίαν, Τρωάδα, Αιολίαν,» (προφανώς πριν τον Ελληνικό αποικισμό) «Βιθυνίαν,» (Ασκάνιοι) «την αρχαίαν Φρυγίαν…» Στη συνέχεια αναφέρονται και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ανήκαν στην Τρωική σφαίρα επιρροής. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου